Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

Professionals in het sociaal domein worstelen vaak met gegevensverwerking en privacy rond gezinnen met meervoudige problemen. Dat wordt vermoedelijk vanaf 2024 makkelijker. De Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) moet gegevensdeling tussen professionals makkelijker maken.