HvJ EU: alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot bestuurlijke boete

HvJ EU: alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot bestuurlijke boete

Het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaarden waaronder nationale toezichthouders een administratieve geldboete kunnen opleggen aan één of meer verwerkingsverantwoordelijken wegens schending van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een dergelijke boete kan uitsluitend worden opgelegd als sprake is van verwijtbaar gedrag — dat wil zeggen: indien de inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is begaan.
Voorts moet de hoogte van de boete, wanneer een rechtspersoon deel uitmaakt van een groep ondernemingen, worden berekend op basis van de omzet van de gehele groep.