Uniek vonnis: verbod op openbaarmaking van vonnis

Uniek vonnis: verbod op openbaarmaking van vonnis

In deze zaak is het van belang dat het volledige vonnis niet openbaar wordt gemaakt. De reden hiervoor kan daarom ook slechts beperkt worden uitgelegd. Eiser en de Orde van advocaten hebben verzocht om verstrekking van het vonnis geheel achterwege te laten, of het vonnis te anonimiseren. De verbodsvordering heeft betrekking op toekomstige publicaties — wat het verbod op censuur uit de Grondwet relevant maakt. Hoewel voorafgaande beperkingen van publicatie risico's met zich meebrengen voor de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, wordt een verbod vooraf uitgesproken om onherstelbare schade te voorkomen. De voorzieningenrechter merkt op dat het niet openbaar maken van een vonnis een unieke situatie betreft.