De AVG-rechtelijke grenzen aan voorkeursbeleid op de werkvloer

De AVG-rechtelijke grenzen aan voorkeursbeleid op de werkvloer

Werkgevers die voorkeursbeleid willen toepassen voor vrouwen, kunnen met regels uit de AVG aardig uit de voeten: de wens om de achterstandspositie van vrouwen te verminderen, kan worden gekwalificeerd als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Werkgevers die voorkeursbeleid willen invoeren ten behoeve van etnische of culturele minderheden, of personen met een handicap of chronische ziekte, verkeren daarentegen in een lastige positie.