Geen AVG-schadevergoeding na heimelijke geluidsopname

Geen AVG-schadevergoeding na heimelijke geluidsopname

Eiser heeft een aannemingsovereenkomst met gedaagde gesloten. Gedaagde vraagt om een immateriële schadevergoeding vanwege het door eiser in procedure brengen van een geluidsopname, waarin een gesprek te horen is tussen een door eiser ingehuurde schilder, gedaagde en de partner van gedaagde. Eiser zou de AVG geschonden hebben, omdat gedaagde zich hierdoor voelt aangetast in zijn persoonlijke levenssfeer. Gedaagde onderbouwt dit onvoldoende.