Smartphone & apps: gebruik van sociale media in het onderwijs

Smartphone & apps: gebruik van sociale media in het onderwijs

Onderwijsinstellingen mogen sociale media eigenlijk alleen inzetten als zij duidelijke afspraken maken met sociale-mediabedrijven over wat er met de gegevens van studenten en docenten gebeurt. Zo moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG. Wie verwijdert een foto zodra een leerling of student dat wil: de school of universiteit, of het sociale-mediabedrijf? Wie zorgt ervoor dat de content niet voor iets anders dan binnen de onderwijscontext wordt gebruikt? Dat moet duidelijk zijn.