Proefschrift: Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht

Proefschrift: Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht

Dit proefschrift gaat over de menselijke kant van het recht waarbij de auteur onder andere de cohesie tussen mens, maatschappij en recht heb willen aantonen. De rechtswetenschap is in mijn visie geen platte kennisleer maar een wetenschap die vanuit drie dimensies moet worden onderzocht, geanalyseerd en doorgrond.