Proefschrift: De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten

Proefschrift: De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten

Wanneer het aantal voor verlening beschikbare vergunningen is beperkt tot een maximum en het aantal aanvragers dat voor vergunningverlening in aanmerking komt, groter is dan dit maximum, kan het bestuursorgaan niet aan elke aanvrager een vergunning verlenen. Het bestuursorgaan zal in een dergelijk geval met behulp van een verdelingsprocedure, zoals een loting of een veiling, moeten bepalen aan welke aanvrager een vergunning wordt verleend. In een dergelijke situatie is sprake van ‘de verdeling van schaarse vergunningen’.