Proefschrift: De invloed van het open source en open standaarden beleid op de aanbestedingspraktijk

Proefschrift: De invloed van het open source en open standaarden beleid op de aanbestedingspraktijk

De burger moet op termijn alle zaken met de overheid digitaal kunnen gaan afhandelen. Promovendus Mathieu Paapst deed onderzoek naar de aanbestedingspraktijk die hoort bij dit beleid. Om de overheidsdoelstellingen te bereiken zijn een betere interoperabiliteit van software en waarborgen voor leveranciersonafhankelijkheid twee belangrijke voorwaarden. Al ruim tien jaar heeft de overheid daarom beleid om deze doelen te bevorderen. Zij doet dat onder meer door de inkoop en toepassing van open source software en open standaarden, en het geven van eerlijke kansen aan alle ICT-leveranciers. Paapst onderzocht in welke mate dit beleid van de Rijksoverheid invloed heeft op de aanbestedingspraktijk.