Contractuele mediation-clausule maakt de gewone rechter niet onbevoegd

Contractuele mediation-clausule maakt de gewone rechter niet onbevoegd

Anders dan in geval van arbitrage of een bindend-adviesprocedure brengt het inschakelen van een mediator niet mee dat als alternatief voor de rechter een door partijen gekozen derde een geschil op een bindende wijze beslist, maar dat gepoogd gaat worden om via bemiddeling tot een minnelijke oplossing van het geschil tussen partijen te geraken. Daarbij blijft de rechter onverminderd bevoegd om kennis te nemen van een geschilpunt, indien hij daartoe door één van partijen wordt geroepen.