Hoor en wederhoor in appel

Hoor en wederhoor in appel

Geïntimeerde vermeerdert bij MvA haar eis en voert tevens een nieuwe stelling aan ter toewijzing van haar vordering. Het hof staat de eisvermeerdering toe en wijst voorts de vermeerderde eis toe mede op basis van de nieuwe stelling.
De HR oordeelt dat het hof het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden doordat het (i) appellant niet in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten over de vermeerderde eis en (ii) is uitgegaan van de juistheid van de nieuwe stelling van geïntimeerde zonder de appellant de gelegenheid te geven daarop te reageren.