Betekenis overwegingen van de bestuursrechter in civiele zaken

Betekenis overwegingen van de bestuursrechter in civiele zaken

De Hoge Raad herhaalt dat de burgerlijke rechter gebonden is aan het oordeel van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van een besluit. De burgerlijke rechter is echter niet gebonden aan de inhoudelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan dat oordeel.