Stiekeme bandopname uitgesloten als bewijs in civiele procedure

Stiekeme bandopname uitgesloten als bewijs in civiele procedure

In deze civiele procedure stelde het slachtoffer te zijn mishandeld. De vrouw die hij daarvan beschuldigde, betwistte dat. Het komt in het civiele recht niet vaak voor dat bewijs als onrechtmatig verkregen wordt beschouwd. Dat kan alleen als sprake is bijkomende omstandigheden. Volgens de rechter was dat hier aan de orde: door de handelwijze van het slachtoffer was het verschoningsrecht van de getuige namelijk omzeild.