Rechtspraak voorlopig deskundigenbericht

Rechtspraak voorlopig deskundigenbericht

Bespreking van ontwikkelingen in rechtspraak op het gebied van het voorlopig deskundigenbericht. De wettelijke bepalingen rondom het voorlopig deskundigenbericht zijn vastgelegd in artikelen 202 t/m 207 Rv. Het doel is het vergaren en veiligstellen van bewijs en om de (proces)kansen (beter) te kunnen inschatten.