Gerechtshof wijst artikel 843a Rv vordering toe in aanbestedingsgeschil

Gerechtshof wijst artikel 843a Rv vordering toe in aanbestedingsgeschil

Een interessant arrest in een geschil over een aanbesteding van de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de inkoop van meubilair. In eerste aanleg kwam de als tweede geëindigde inschrijver op tegen de gunningsbeslissing. In de procedure vorderde zij tevens inzage in verschillende documenten. De voorzieningenrechter wees zowel de hoofdvorderingen als de provisionele vordering tot inzage af. In hoger beroep kwam het hof met betrekking tot de incidentele vordering tot afgifte ex artikel 843a Rv tot een ander oordeel.