Moet een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?

Moet een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?

Een deurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen van een debiteur wil weten of dat zinvol is. Daartoe kan hij bij diens werkgever te rade gaan—en deze moet daar verplicht op antwoorden (artikel 475g lid 3 Rv). Mag een werkgever aan de deurwaarder vragen om het vonnis, om te bewijzen dat hij gerechtigd is om beslag te leggen?