Betekening oproepingsbericht na uiterste verschijndatum kan ook nog

Betekening oproepingsbericht na uiterste verschijndatum kan ook nog

Overschrijding van de tweewekentermijn van artikel 112 lid 1 Rv is geen beletsel voor verstekverlening, mits de eiser bij de betekening van het exploot aan de verweerder een nieuwe uiterste verschijndatum aanzegt die de verweerder alsnog een termijn van ten minste twee weken geeft om te beslissen of hij wil verschijnen. Dat geldt ook als het oproepingsbericht pas na de in de procesinleiding vermelde uiterste verschijndatum is betekend. De aanzegging van een nieuwe uiterste verschijndatum mag echter niet leiden tot overschrijding van de in die bepalingen genoemde maximale verschijntermijn.