Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn?

Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn?

Deze uitspraak laat zien dat, ondanks dat een partij betwist dat niet-aangetekende brieven zijn verstuurd en dat hij deze heeft ontvangen, de rechter toch met behulp van bewijs 'met een redelijke mate van zekerheid' tot het oordeel kan komen dat de brieven zijn verzonden en dat deze zijn ontvangen.