Ambtshalve toetsing bij verzoek executieverlof arbitraal vonnis in consumentenzaak

Ambtshalve toetsing bij verzoek executieverlof arbitraal vonnis in consumentenzaak

De voorzieningenrechter moet bij een verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis in een consumentenzaak ambtshalve nagaan (i) of het arbitrale beding en/of de contractuele vorderingsgrondslag oneerlijk zijn in de zin van het Europese consumentenrecht en (ii) of de consument minimaal een maand nadat het arbitrale beding is ingeroepen zowel contractueel als feitelijk de mogelijkheid had de zaak alsnog aan de overheidsrechter voor te leggen. Indien sprake is van oneerlijkheid of als de consument onvoldoende gelegenheid had om naar de rechter te stappen, moet de voorzieningenrechter het verlof in beginsel weigeren.