Onderwerpskroniek: voorlopige bewijsverrichtingen

Onderwerpskroniek: voorlopige bewijsverrichtingen

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in 'voorlopige bewijsmaatregelen'. Wat is eigenlijk het nut en wat zijn de mogelijkheden hiervan? Deze bijdrage besteedt aandacht aan deze kwestie in de context van relevante rechtspraak en van ontwikkelingen rond de modernisering van het bewijsrecht.