Alleen een derde kan zich voegen in een geding

Alleen een derde kan zich voegen in een geding

Op grond van artikel 217 Rv kan eenieder die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, vorderen zich daarin te mogen voegen. Uit de tekst van artikel 217 Rv blijkt dat alleen een derde zich kan voegen. Een procespartij kan dat niet. Een procespartij heeft ook geen belang bij voeging, omdat zij in haar hoedanigheid van procespartij de gelegenheid heeft haar standpunt in de hoofdzaak kenbaar te maken.