Kroniek Beslag- en executierecht 20152019

Kroniek Beslag- en executierecht 20152019

Een selectie van uitspraken van zomer 2015 tot herfst 2019 rond de onderwerpen:
misbruik beslagbevoegdheid door de deurwaarder;
bewijsbeslag;
bescherming beslaglegger in verband met onjuiste inschrijving;
eis in de hoofdzaak;
immuniteit van executie;
immuniteit en rechtsmacht verlofrechter;
executoriaal beslag en stuiting;
beslag en het verbeuren van dwangsommen, en
beslag en executie aandelen in effectendepot.