Procedeerverbod?

Procedeerverbod?

Eiseres vordert in kort geding verbod op instellen beroep bij de bestuursrechter wegens kennelijk misbruik van recht door gedaagden (procedeerverbod). De civiele rechter is kennelijk te porren voor deze vergaande maatregel waardoor in casu niet (door)geprocedeerd zou mogen worden tegen een bestuursrechtelijk besluit.
Hoewel het aan de bestuursrechter is om een beroep tegen een besluit te beoordelen, raakt de civiele rechter kennelijk overtuigd door een advies van een bezwaarschriftencommissie en een hoogleraar. Wellicht te begrijpen in dit concrete geval, maar voor discussie vatbaar in algemene zin.