Is bindend adviseur aansprakelijk voor nadelige gevolgen bindend advies?

Is bindend adviseur aansprakelijk voor nadelige gevolgen bindend advies?

Bij het aannemen van aansprakelijkheid van bindend adviseurs moeten rechters zich terughoudend opstellen. Dit hangt samen met de bijzondere aard van een bindend advies: adviseurs moeten zich vrij voelen een onafhankelijk advies op te stellen. Daarom geldt voor het aannemen van aansprakelijkheid een even strikte maatstaf als voor vernietiging van een bindend advies. Het is immers niet de bedoeling dat een partij die het niet eens is met het advies maar niet voldoende grond heeft voor vernietiging, dan maar verhaal haalt bij de bindend adviseur op grond van wanprestatie.