Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht

Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht

Eind september 2020 wees Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijk arrest in het licht van het rechtsmiddelenverbod van artikel 204 lid 2 Rv. Twee maanden later zag Gerechtshof Amsterdam zich geconfronteerd met een vergelijkbare kwestie—maar pakte het anders aan.