Herroeping arbitraal vonnis: driemaandentermijn

Herroeping arbitraal vonnis: driemaandentermijn

Het gaat in dit geschil om de vraag of een partij de driemaandentermijn voor herroeping van een arbitraal vonnis heeft laten verstrijken en het moment waarop die termijn aanvangt voor elk van de herroepingsgronden van artikel 1068 lid 2 Rv. De driemaandentermijn van dit artikel kan voor elke afzonderlijke herroepingsgrond aanvangen op het zelfde moment, of juist op uiteenlopende momenten.