Procederen in hoger beroep: het incidenteel appel

Procederen in hoger beroep: het incidenteel appel

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen, die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. In deze bijdrage wordt het incidenteel appel vanuit praktisch perspectief belicht.