Verlof conservatoir beslag: wat toetst de rechter?

Verlof conservatoir beslag: wat toetst de rechter?

Dat een vordering betwist wordt door een schuldenaar, is geen reden om het verzoek van een schuldeiser om beslag te mogen leggen af te wijzen. Deze betwisting dient te worden beantwoord in een aparte hoofdzaak. In de onderhavige procedure oordeelt het hof dat de voorzieningenrechter van de rechtbank de verkeerde maatstaf had toegepast bij het beslissen omtrent de verlening van verlof tot het leggen van beslag.