Rechtspreken 'in samenwerking met de griffier'?

Rechtspreken 'in samenwerking met de griffier'?

Een met breed enthousiasme ontvangen noviteit in een beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland, eruit bestaande dat deze is ondertekend met een formule die suggereert dat de beschikking door de rechter 'in samenwerking' met de griffier is gegeven, biedt niet meer dan een schijnoplossing voor een vermeend gebrek aan erkenning van het werk van griffiers. De formulering is rechtsstatelijk onjuist, heeft nadelige juridische consequenties en komt bovendien niet ten goede aan de rechtzoekenden. De formule verdient dan ook geen navolging.