Nationale rechter mag met EU-recht strijdige nationale regel niet buiten toepassing laten

Nationale rechter mag met EU-recht strijdige nationale regel niet buiten toepassing laten

Het buiten toepassing laten door de nationale rechter van een met een EU-richtlijn strijdige nationale bepaling zou in een procedure tussen particulieren neerkomen op het toekennen van horizontale rechtstreekse werking aan die richtlijn. Het toekennen van horizontale rechtstreekse werking aan een richtlijn is nog altijd niet toegestaan. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht in strijd is met een richtlijn, kan in dat geval wel schadevergoeding eisen van de Lidstaat.