Het noodzakelijkheidsvereiste bij conservatoir beslag

Het noodzakelijkheidsvereiste bij conservatoir beslag

Deze zaak laat zien dat voorzieningenrechters een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag niet zomaar even afstempelen. Een schuldeiser dient in zijn verzoekschrift onder meer serieus aandacht te besteden aan feiten en omstandigheden waaruit de noodzaak van het leggen van beslag (summierlijk) blijkt. Doet hij dat niet, dan loopt hij een reŽel risico dat zijn verzoek wordt afgewezen.