Opmerkelijk: kantonrechter bekritiseert wetgever over inzet enkele rechter

Opmerkelijk: kantonrechter bekritiseert wetgever over inzet enkele rechter

Het komt niet vaak voor dat rechters in uitspraken openlijk de wetgever bekritiseren. Vanwege de maatschappelijke impact en complexe juridische vragen in deze zaak zou inzet van een meervoudige kamer volgens rechter Joke Halk wenselijk zijn, maar omdat de wetgever bewust heeft gekozen voor de inzet van één rechter in kantonzaken en er geen toepasselijke uitzonderingsgronden zijn, ziet zij tot haar ongenoegen geen mogelijkheid om daarvan af te wijken.