Appellabiliteit: kun je altijd in hoger beroep?

Appellabiliteit: kun je altijd in hoger beroep?

In de meeste gevallen kunnen partijen in hoger beroep gaan van rechterlijke beslissingen in zaken waar het totaal gevorderde meer dan 1.750 euro is. Soms geldt een rechtsmiddelenverbod. In dat geval zal de appŤlrechter ambtshalve moeten beoordelen of hoger beroep openstaat. Verzuimt het hof dat oordeel uit te spreken, dan is dit cassabel. Een rechtsmiddelenverbod betekent niet altijd het einde van een procedure: in sommige gevallen kan een rechtsmiddelenverbod worden doorbroken. Indien alleen een verbod op hoger beroep geldt, blijft het in de regel mogelijk om cassatieberoep in te stellen.