Het Pekingeenden-arrest: over rechtsverwerking en artikel 6:89 BW bij betalingsverplichtingen

Het Pekingeenden-arrest: over rechtsverwerking en artikel 6:89 BW bij betalingsverplichtingen

Het Pekingeenden-arrest uit 1968 is één van de bekendste voorbeelden van rechtsverwerking in onze rechtspraak. Het arrest is nog steeds relevant. Bovendien laat het nieuw licht schijnen op de discussie over het toepassingsbereik van een in 1992 geïntroduceerde wettelijke vorm van rechtsverwerking: de algemene verbintenisrechtelijke klachtplicht van artikel 6:89 BW.