'Wettelijke grondslag vereist voor mediation door de rechter'