Kroniek Internationaal Privaatrecht januari 2023 – maart 2024

Kroniek Internationaal Privaatrecht januari 2023 – maart 2024

De kroniekperiode werd niet getekend door grote wetgevingsprojecten, maar des te meer door jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU. Dit is dan ook vooral een kroniek van rechtspraak, gestructureerd conform de drie hoofdthema's van het IPR: internationale bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning en tenuitvoerlegging.