Geen (cassatie)beroep op doorbrekingsgronden meer mogelijk tegen beslissing op wraking

Geen (cassatie)beroep op doorbrekingsgronden meer mogelijk tegen beslissing op wraking

Het instellen van hoger beroep of cassatie tegen een beslissing op een wrakingsverzoek is niet langer mogelijk met een beroep op de doorbrekingsgronden. Een partij kan zijn bezwaren tegen de afwijzing van zijn wrakingsverzoek alleen nog in het kader van een beroep tegen een beslissing in de hoofdzaak aan de orde stellen.