De Hoge Raad heeft uw borgersbrief terzijde gelegd: wat nu?

De Hoge Raad heeft uw borgersbrief terzijde gelegd: wat nu?

Een 'borgersbrief' is de reactie die een cassatieadvocaat in een civiele zaak op de conclusie van de Advocaat-Generaal geeft. Degene die een borgersbrief wil indienen, staat voor de taak om beknopt te zijn. Laten we zeggen dat 3 pagina's de bovengrens is. De Hoge Raad kan een borgersbrief buiten beschouwing laten, bijvoorbeeld als hij vindt dat de brief te uitvoerig is. Hoe valt dit te voorkomen? Kort antwoord: vraag de Hoge Raad om herbeoordeling, dan wel vraag de Hoge Raad bij indiening om een aanpassingsmogelijkheid.