Uitsprakenregister: geen toereikende werkwijze voor openbaar maken van uitspraken

Uitsprakenregister: geen toereikende werkwijze voor openbaar maken van uitspraken

De rechtbanken maken via het uitsprakenregister een lijst met gegevens bekend van uitspraken in asiel- en bewaringszaken. Die gegevens zijn onder meer de uitspraakdatum, zittingsplaats en zaaknummer. Het register bevat echter geen inhoudelijke informatie over de uitspraken. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt deze wijze van openbaarmaking van uitspraken niet toereikend. Het is voor belangstellenden niet mogelijk om de uitkomsten van zaken op eenvoudige wijze te raadplegen. En dat is wel het uitgangspunt: het publiek moet op eenvoudige wijze toegang hebben tot de volledige tekst van uitspraken.