Jaarplan Rechtspraak 2020

Jaarplan Rechtspraak 2020

Ongeveer 2.500 rechters en 8.000 (juridisch) medewerkers streven ook dit jaar naar hoogwaardige en efficiënte behandeling van ongeveer 1,5 miljoen rechtszaken. In 2020 komt het grootste deel (63 procent) van de zaken in eerste aanleg op het bureau van de kantonrechter. Ook de civiele zaken die niet onder kanton vallen, vormen in 2020 een groot deel van het werk (19 procent) voor de rechter in eerste aanleg.
Strafzaken zijn het meest in het nieuws, maar vormen een bescheiden zaakcategorie bij de rechtbanken (11 procent). In hoger beroep vormen strafzaken daarentegen juist de grootste groep zaken (58 procent). Tot slot vormen de verschillende typen bestuursrechtzaken een belangrijke, maar kleine categorie van zaken bij rechtbanken (7 procent).