Jaarverslag 2019 Raad van State

Jaarverslag 2019 Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 ruim 13.500 zaken afgedaan en circa 12.500 nieuwe zaken ontvangen: 8.400 vreemdelingenzaken, 1.000 ruimtelijke-ordeningszaken en 3.100 overige zaken. De gemiddelde doorlooptijd van afdoening was 21 weken. De Raad van State gaat in het beschouwelijke deel van het jaarverslag in op ontwikkelingen die de kern van de rechtsstaat raken.
Het onderdeel legisprudentie bevat een bespreking van de wetgevingsadviezen van de Afdeling advisering. Het onderdeel jurisprudentie bevat kronieken op 42 specifieke onderwerpen, waaronder ontwikkelingen rond het belanghebbendebegrip, de Wob, bestemmingsplannen, de toepassing van bestuursdwang en verstrekking van subsidies.