Voorlichting Raad van State over grondwettelijke aspecten van crisismaatregelen

Voorlichting Raad van State over grondwettelijke aspecten van crisismaatregelen

Om verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn door de overheid verschillende beperkende maatregelen genomen. De Tweede Kamer heeft de Afdeling advisering van de Raad van State verzocht om voorlichting te geven over de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de grondrechten.
De Afdeling advisering constateert dat de bevoegdheid om bij een (model)verordening grondrechten ingrijpend te beperken, strikt genomen niet aansluit bij de specifieke wettelijke grondslag die de Grondwet eist voor de beperking van grondrechten. Het is echter verdedigbaar dat de regering in de acute en levensbedreigende aanvangsfase van de pandemie heeft volstaan met een meer algemene wettelijke grondslag. Naarmate deze situatie langer duurt, neemt de juridische houdbaarheid van de noodverordeningen af.