Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht (spoedwet avondklok)

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht (spoedwet avondklok)

Deze wet voorziet in een grondslag voor het tijdelijk instellen van een avondklok ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus. Aanleiding is de uitspraak van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag van 16 februari 2021, waarin werd geoordeeld dat de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (die eerder de wettelijke grondslag vormde voor de avondklok) onjuist is ingezet.