Normenkader financieel beheer bij instellingen met publiek belang

Normenkader financieel beheer bij instellingen met publiek belang

Financiën heeft een set minimumeisen gepresenteerd voor ordentelijk financieel beheer bij instellingen die het publieke belang dienen. Het normenkader stelt onder meer eisen waaraan een begroting moet voldoen, het aangaan van risico’s, interne controle en aan de verantwoording aan stakeholders.