Het stelsel van bestuursrechtspraak als speelbal van politiek

Het stelsel van bestuursrechtspraak als speelbal van politiek

In het kabinetsplan ter splitsing van de Raad van State en samenvoeging van het rechtsprekende gedeelte met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zetten rechtspolitiek en compromis de toon. Het voorstel is een halfslachtig en onvoldoende doordacht compromis dat bovendien getuigt van weinig durf en een gebrek aan visie, zo betoogt Raymond Schlössels, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.