Ministerie mag beslistermijn klachten niet standaard tot 6 maanden verlengen

Ministerie mag beslistermijn klachten niet standaard tot 6 maanden verlengen

De rechter oordeelt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de behandeling van klachten van luchtreizigers de beslistermijn niet standaard tot 6 maanden mag verlengen. Dit heeft tot gevolg dat men verplicht is om klachten binnen 8 weken af te handelen, tenzij 'uit deugdelijk onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen en een voor derden kenbare motivering' blijkt dat een langere behandelingsduur onvermijdelijk is.