Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Zowel burgerlijke als bestuursrechtelijke procedures worden per 2015 digitaal. Voor rechtspersonen en professionele partijen wordt dit verplicht; burgers kunnen desgewenst papieren stukken blijven indienen. Het civiele proces wordt daarnaast eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde.