Verdeling bewijslast bij invorderingsbeschikkingen permanente bewoning van recreatiewoningen

Verdeling bewijslast bij invorderingsbeschikkingen permanente bewoning van recreatiewoningen

Uit de rechtspraak blijkt, dat de bewijsvoering van permanente bewoning van recreatiewoningen niet gemakkelijk is. In de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State werd de invorderingsbeschikking bestreden. De Afdeling zet helder uiteen hoe het in dit soort zaken zit met de verdeling van de bewijslast.