Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten niet in strijd met het clusterverbod

Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten niet in strijd met het clusterverbod

In dit advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts komt met name de vraag aan bod of een gemeente in strijd met het "clusterverbod" van art. 1.5 lid 1 Aanbestedingswet 2012 handelt door twee verschillende, ongelijksoortige opdrachten die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd samen te voegen. Waar het de CvA vooral om lijkt te gaan, is dat de aanbestedende dienst zich niet tot in detail mag bemoeien met de manier waarop combinatievorming plaatsvindt.