Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om aanbesteding stop te zetten

Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om aanbesteding stop te zetten

Aanbestedende diensten hebben een grote mate van vrijheid om een aanbestedingsprocedure stop te zetten. In het onderstaande arrest bepaalde het HvJ EU de regel dat de aanbestedende dienst niet slechts in uitzonderlijke gevallen van het plaatsen van een overheidsopdracht kan afzien en dat het besluit daartoe niet noodzakelijkerwijs op gewichtige redenen hoeft te berusten. Een recente zaak bij de Rechtbank Den Haag illustreert dit.